questionpامروزه از هر دانش آموز در کلاس انتظار می رود که ساکت، خوش رفتار و مۆدب باشد. به نظر نمی رسد در چنین محیطی شور و هیجان لازمه یادگیری وجود داشته باشد. (اگرچه بسیاری از معلمان شیوه هایی را برای ایجاد سرگرمی و انرژی در کلاس به کار می برند تا دانش آموزان بسیاری از این انرژی روحیه گرفته و به کار ادامه دهند.) منفعل بودن مخالف روحیه کودکی و نوجوانی است. نوجوانی به ویژه سن شور و احساسات است، پسران و دختران مشتاقانه می طلبند تا در یادگیری ها و تجربیاتی پرشور با یکدیگر به رقابت بپردازند. با اطلاع و آگاهی از ویژگی های این دوره از زندگی و نیز نیازهای مربوط به آن معلمان می توانند هوش، روحیه و مهارت های دانش آموزان خود را گسترش دهند.

چگونه مدرسه را به یک محیط جذاب و دوست داشتنی برای دانش آموزان تبدیل کنیم؟

امروزه از هر دانش آموز در کلاس انتظار می رود که ساکت، خوش رفتار و مۆدب باشد. به نظر نمی رسد در چنین محیطی شور و هیجان لازمه یادگیری وجود داشته باشد. (اگرچه بسیاری از معلمان شیوه هایی را برای ایجاد سرگرمی و انرژی در کلاس به کار می برند تا دانش آموزان بسیاری از این انرژی روحیه گرفته و به کار ادامه دهند.) منفعل بودن مخالف روحیه کودکی و نوجوانی است. نوجوانی به ویژه سن شور و احساسات است، پسران و دختران مشتاقانه می طلبند تا در یادگیری ها و تجربیاتی پرشور با یکدیگر به رقابت بپردازند. با اطلاع و آگاهی از ویژگی های این دوره از زندگی و نیز نیازهای مربوط به آن معلمان می توانند هوش، روحیه و مهارت های دانش آموزان خود را گسترش دهند.

بنابراین اگر کودکان و نوجوانان شما با اشتیاق از خواب بیدار نمی شوند که بگویند، آخ جون در مدرسه، مشکلی در کار است. مسلماً بسیاری از دانش آموزان مدرسه را دوست دارند. بچه ها در همه سنین شور و شوق خاصی برای یادگیری دارند، اما این شور و اشتیاق به ندرت در مسیری است که ما می خواهیم.

توده انبوهی از دانش آموزان بیشتر اوقات خود را در مکان های نمایش ویدئویی می گذرانند تا در مدرسه. اگر بخواهیم از این عده به عنوان شاگردان گریزپا از مدرسه صرف نظر کنیم، اما نمی توانیم آن دسته از دانش آموزان باهوشی را که می گویند ما از طریق صفحه نمایشگر کامپیوترهای خانگی مان بیشتر چیز یاد می گیریم تا مدرسه صرف نظر کنیم.

این واقعیت ها به ما می فهماند که قسمتی از تعلیم و تربیت نابسامان است. جوانان و به ویژه نوجوانان دارای شور و اشتیاقی هستند که آنان را قادر به انجام کارهایی که اهمیت واقعی دارند می کند، هدف و مقصودی که در یک اتاقک نمایش ویدئویی به دست نمی آید. در صورتی که فرصت و جهتی را که خواستارند در کلاس درس به دست می آورند، مسلماً وقت خود را صرف کارهای خلاق گروهی و اجتماعی مفید خواهند کرد و اگر چنین فرصت هایی به آنان داده نشود انرژی خود را به شکل سوء رفتار و ایجاد مسأله بروز می دهند.

توجه به نکات زیر ضروری است:

1: دانش آموزان فعالیت هایی را دوست دارند که سرگرم کننده، جذاب و رقابتی باشد.
2: دانش آموزان از فعالیت های خسته کننده بیزارند.
3: در صورتی که خستگی تداوم یابد آن ها سرگرمی ها و کارهایی از خود بروز می دهند که معمولاً موردپسند ما نمی باشد. این نکات را از آغاز تاریخ یا حداقل چندین قرن پیش شناخته ایم اما اغلب به آن ها فکر نمی کنیم.

چگونه مدرسه را جالب و ارزشمند کنیم:

فرض کنیم که درصد بالایی از دانش آموزان مدرسه را دوست ندارند و در این مورد که مواد درسی را نیز مفید به حال خود نمی دانند با هم توافق داشته باشیم. حال باید فکر کنیم که چگونه مدرسه ای مطلوب برای دانش آموزان بسازیم که آن را دوست داشته باشند.

باید راه کارهایی را کشف کنیم که بتواند دانش آموزان را جذب نموده و آنان را با میل و رغبت در محیط مدرسه نگاه دارد. راه کارهای پیشنهاد شده از پنج قسمت تشکیل شده اند.

این پنج قسمت عبارتند از:

1- مشخص کنید که دانش آموزان در چه مقطع سنی رشدی هستند. در چه مواردی ناتوان و چه مواردی توانا هستند.

به چه چیزهایی علاقه مندند و برای چه کارهایی مستعدند.

2- مشخص کنید که نیازهای دانش آموزان چیست؟ چه چیز را ترجیح می دهند و سپس رهنمودهای آموزشی را با این نیازها و اولویت ها وفق دهید.
3- دانش آموزانتان را در انتخاب فعالیت ها و موضوعات و عناوین درسی یاری دهید.
4- به موضوعات و عناوینی که بطور طبیعی از جذابیت برخوردار نیستند کمی چاشنی اضافه کنید (آن ها را دوست داشتنی کنید) و نیز می توانید برای دانش آموزان از کارآیی و مفیدبودن مطالب صحبت کنید.
5 - با تناسب مواد درسی از روش های تسهیل کننده آموزشی بهره بگیرید.

حال این پنج نکته را به تفصیل بررسی می کنیم:

1: دریابید که دانش آموزان شما در کدام مقطع رشدی هستند؟ می توانید خصوصیات رشدی همه مقاطع را مطالعه کنید و با در نظر گرفتن مقطعی که در آن مشغول به آموزش هستید تنها ویژگی های مربوط به دانش آموزان خود را مطالعه نمایید.
ـ مقطع ابتدایی:

(کلاس های اول تا سوم ابتدایی) کودکان در بدو ورود به مدرسه سرشار از انرژی زندگی و اشتیاق یادگیری می باشند. غالباً بسیار دوست داشتنی اند. آن ها به هر مطلبی که شما ارایه کنید علاقه مند می شوند. به داستان موسیقی و فعالیت های موزون علاقه دارند. دختران از نظر زمانی پیشرفته ترند و چنین تصوری را ایجاد می کنند که از لحاظ هوشی نیز برترند در حالی که ممکن است وماً چنین نباشد. تا سن هفت سالگی همان طوری که روان شناس سوئیسی، ژان پیاژه می گوید در مرحله پیش عملیاتی هستند. در این مرحله قادر به استدلال منطقی نمی باشند.

قبل از هفت سالگی آن ها در به خاطر سپردن توالی رویدادها، درک قواعد و قوانین، توضیح هم بستگی و ارتباط وقایع، فهم اعداد و رابطه اعداد با یکدیگر، فهم کامل بیان دیگران از جمله بیان معلم خود ضعیف می باشند. آنان به طور قابل ملاحظه ای با دیگران کنار می آیند حتی با وجودی که گهگاهی با بزرگترها درگیر می شوند زود خسته می شوند و نیاز به استراحت هایی بین درس دارند. تمایز زیادی بین موقعیت کار و بازی قائل نیستند.

در حدود هفت سالگی به طور قابل توجهی رشد یافته تر می شوند پس از هفت سالگی قادرند رابطه جزء با کل را دریافته و در نتیجه استدلال منطقی را درک کنند. با وجودی که قبل از این سن استدلال آن ها بر مبنای حضور فیزیکی شئی و شهود انجام می گرفت (برای مثال آن ها استدلال می کنند که حرکت خورشید به خاطر این است که باد آن را به جلو می راند).

پس از سن هفت سالگی قادرند مفاهیم و رابطه اعداد را درک کرده و نیز مفاهیمی هم چون شب و روز را بفهمند. در کلاس دوم آن ها از بازی های همچون قایم باشک و گرگم به هوا لذت می برند. آن ها معماها، چیستان و بازی های حدس زدنی را دوست دارند. هرچند آنان قوانین بازی را یاد می گیرند اما پیروی از قوانین بازی برایشان مشکل است. بین افسانه و حقیقت فرق زیادی نمی گذارند. از دیگر هم سالان تقلید می کنند. از نظر آن ها رفتار ناپسند رفتاری است که بزرگترها دوست ندارند و گناه آن چیزی است که به وسیله دیگران سرزنش و تنبیه شود.

قبل از آنکه مدرسه ابتدایی را ترک گویند، اجتماعی شده اند و اعمالی همچون رعایت نوبت، اجازه گرفتن (دست بلند کردن) به هنگام صحبت و در صف ایستادن و صبور بودن را یاد گرفته اند. آن ها در این سن به توجه و احساسات دیگران پاسخ می گویند.

ـ مقطع ابتدایی دوم:

کلاس های چهارم و پنجم. همراه با رشد کودکان به تدریج وابستگی آنان به دیگران کاهش می یابد. ولی هنوز خواهان توجه و علاقه معلم نسبت به خود می باشند.توانایی تفکر منطقی در این سنین افزایش می یابد. هم چنین تفکر عینی داشته و قادر به تفکر مجرد نمی باشند. از نظر اجتماعی، از زبان بحث و مجادله استفاده می کنند. برخی از آنان بدلحن و پرسروصدا به نظر می آیند. در این سنین دوست دارند به صورت گروهی بازی کنند و اغلب در بازی های رقابتی شرکت می کنند، پذیرفتن شکست برایشان دشوار است. بعد از یک ناکامی اغلب گریه می کنند و کج خلقی نشان می دهند.

آنان وم وجود و اجرای قوانین را در کلاس و در بازی تشخیص می دهند. دیگر به طور چشم بسته از معلم پیروی و اطاعت نمی کنند، ممکن است با آموزگار به بحث و مجادله بپردازند. آنان از اهمیت راست گویی و صداقت آگاهند، به ویژه نقش خود را در روابط با دیگران درک می کنند، تشخیص بین خوب و بد به طور آشکاری در رفتار آنان مشهود است. احترام متقابل را درک کرده و همراهی دیگران را می طلبند. آنان از شرکت در گروه ها، دستجات، باشگاه ها و انجمن ها و نام گذاری بر گروه لذت می برند. رفتارهای آنان بازتابی از رفتار همسالانشان می باشد.

ـ مقطع راهنمایی:

(سن بین 12 تا 14 سالگی): معلمان در این مقطع سنی می بایست از تجربه و مهارت زیادی برای تدریس شایسته و ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان برخوردار باشند.تغییرات بدنی (جسمی) این دانش آموزان را گیج، نگران، برانگیخته و مرعوب می کند. کشف حقایق جدید درباره جنس مخالف باعث تحریک و هیجان آنان می گردد. احساس جدایی از والدین ترس و گم گشتگی را در آنان باعث می شود در عین این که حمایت بزرگسالان و والدین را می خواهند و طلب استقلال و عدم وابستگی دارند اما به خاطر کسب استقلال با والدین در ستیزند.

علاوه بر این آنان نیاز به سازش با برنامه تحصیلی، شیوه های تدریس معلمان و سازمان مدرسه را دارند. همه این عوامل در یادگیری آن ها دخالت می کند. به تدریج حالت سرکشی پیدا کرده و نسبت به قوانین دیگران مخالفت نشان می دهند. ترس از معلم کاهش یافته و احترام نسبت به معلمانی که آنان را درک می کنند افزایش می یابد. از نظر ذهنی قابلیت فوق العاده ای می یابند یعنی قدرت تفکر مجرد یا انتزاعی پیدا می کنند با وجودی که از خرد و عقل بزرگسالان برخوردار نمی باشند اما هوش آنان به همان اندازه کارآمد خواهد بود.

آنان می توانند مفاهیمی همچون عشق، لذت، صداقت، وفاداری، اعداد منفی، نیرو ، سرعت ، زمان و ذرات اتمی را فهمیده و به کار برند. هم چنین می توانند درباره مفاهیم انتزاعی بیندیشند.

-مقطع دبیرستان:

(کلاس های اول، دوم تا سوم دبیرستان از سن 15 تا سالگی): قبل از ورود به دبیرستان نوجوان قادر است به تفکر عمیق بپردازد و تمایل به استدلال نظری از خود نشان می دهد. او می تواند به امکانات و حقایق بیندیشد و خوب و بد را به نحو احسن از هم تمیز دهد. قوای عقلانی او سبب آرمانگرایی نوجوانی می گردد. افکار منطقی پدیدار می شود برای مثال اگر من چنین و چنان کنم، بنابراین چنین و چنان اتفاق می افتد. علاقه به طبیعت و اجتماع نسبتاً اوج گرفته و سبب پیدایش احساس عدم کفایت و ناتوانی در مقابله با دنیای پیرامونشان می گردد.

مساله تنبیه را با در نظرگیری عواملی چون قصد و نیت، سن فرد خاطی، میزان اعمال قبلی فرد بررسی می کنند و بسیاری از قوانین را غلط دانسته و به همین جهت دست به قانون شکنی می زنند. این نوجوانان قادرند نقطه نظرهای دیگران را درک و عقاید را سبک و سنگین کرده و انتخاب کنند. آن ها نمی توانند درک کنند که چرا همه چیز در حد ایده آل نیست.

برای مثال ت ها، نهادها، روابط انسانی و نظایر آن، به همین دلیل نسبت به همه این موارد انتقاد شدیدی ابراز می کنند. گرچه رفتار دانش آموزان حاکی از تبعیت از هنجارهای اجتماعی موجود می باشد دانش آموزان ممکن است ارزش ها و ساختارهای اجتماعی را رد و انکار کنند، به تدریج که به سال های آخر دبیرستان می رسند از نظر احساسات پخته تر شده و به نوعی از نظر جسمی و احساسی به آرامش می رسند.

ویژگی آینده نگری در آنان دیده می شود. ارتباط جدیدی با بزرگسالان شروع شده، حالت عشق و نفرت قبلی رنگ می بازد و آنان در عین احترام به بزرگسالان با اجتماع خود همبستگی بیشتری می یابند. اما برخی به طور تاسف انگیزی از مسیر اصلی آموزش منحرف می شوند.

در این مرحله معلمان می توانند با شاگردان خود به صورت یک همکار رفتار نموده و به آنان اختیار تصمیم گیری درباره مواد درسی مورد آموزش را بدهند. دانش آموزان با چنین عملکردی معلمان خود را به عنوان الگو و نمونه رفتاری قرار می دهند.

اولویت ها و نیازهای دانش آموزانتان را بشناسید و رهنمودهای آموزشی را با این شناخت ها سازش دهید. در دهه های اخیر تدریس به طور روزافزونی مشکل تر شده است این امر به دلیل تغییر نگرش نوجوانان نسبت به قدرت (توانمندی های) بزرگسالان و نیز ارزش مدرسه است.

چندین سال قبل ویلیام گلاسر (1990) روانپزشک مشهور، تدریس را به عنوان مشکل ترین حرفه و شغل توصیف نموده است. او برای معلمان سطوح راهنمایی و دبیرستان شدت کار را بیشتر می داند.

او می گوید چون معلمان دوره راهنمایی و دبیرستان اشتیاق بیشتری برای کار با دانش آموزان موفق دارند، با برخورد با دانش آموزان کم تلاش در این مقاطع روز به روز بیشتر ناامید می گردند.

اکثر دانش آموزان به اعتقاد آنان فقط در نیمی از فعالیت های کلاس شرکت نموده و غالباً تکالیف خود را انجام نمی دهند. با دانش آموزان نیز صحبت کرده و متوجه شدم که دلیل عدم همکاری و عدم انجام تکالیف کلاس سخت و دشوار بودن تکالیف نیست بلکه کسل کنندگی تکالیف است.

بدین ترتیب معلم و شاگردان در دام پیچیده ای گرفتار آمده اند. دانش آموزان مطالب درسی برایشان خسته کننده است و هیچ فایده ای در یادگیری این مطالب نمی بینند. از طرف دیگر معلمان در راه کوشش برای وادار کردن آن ها به یادگیری تنها، کار را بدتر می کنند.

در حین تنبیه ها و تمهیدات معلمان فاصله دانش آموزان با شخصی که به کمک آن ها برای یادگیری آمده یعنی معلم زیادتر می شود. همه این عوامل باعث ناامیدی طرفین (معلم و شاگرد) شده و امید به بهبود اوضاع را کاهش می دهد. در حالی که راه خروج از این دام درست در مقابل چشم ماست. این راه چیزی نیست به غیر از برآورده ساختن نیازهای دانش آموزان، توجه به نیازهای دانش آموزان هم باعث تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود و هم سبب آسودگی خاطر معلمان می گردد.

منبع: ssmt.ir


در شرایطی که بیشتر خانه های شهری تبدیل به آپارتمان های کوچک و به دور از فضاهای بازی شده است، حداقل کاری که می توان برای تامین بهداشت جسمی و روحی كودكان و نوجوانان داشته باشیم، ایجاد فضای شادی بخش در مدرسه است.

در شرایطی که بیشتر خانه های شهری تبدیل به آپارتمان های کوچک و به دور از فضاهای بازی شده است، حداقل کاری که می توان برای تامین بهداشت جسمی و روحی كودكان و نوجوانان داشته باشیم، ایجاد فضای شادی بخش در مدرسه است.

دانش آموزان چندین ساعت از روز را در مدرسه می گذرانند و اگر فضاسازی مناسبی در مدارس انجام شود، به شاد زیستن فرزندان خود کمک کرده ایم.rlm;

شاداب سازی مدارس را باید در ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی جست و جو کرد. همچنین برای دستیابی به تحقق آرمان های مربوط به شاداب سازی مدارس باید تحولی جدی در نگرش مدیران و مسئولان نظام آموزش و پرورش ایجاد شود.rlm;

براى این که سلامت جسمانى و روانى کودکان، دانش آموزان، اطرافیان و خودمان حفظ شود، باید سعى کنیم با شناسایى عوامل مؤثر بر شادى، موجبات تقویت عوامل مثبت و تقلیل عوامل منفى مؤثر بر شادى را فراهم کنیم.

از آن جا که شادى بزرگترها عامل مؤثر در شادى و نشاط کودکان است و اولیا و مربیان غمگین نمى توانند فرزندان و دانش آموزانى شاد تربیت کنند، با ارائه نظام اعتقادى درست براى دستیابى به شادى، مى توان به افزایش شادى در میان افراد جامعه کمک کرد. به این ترتیب مردم مى توانند تغییرى مثبت در زندگى خود به وجود آورند، احساس پیشرفت و لذت در زندگى داشته باشند و به شادى دائمى دست یابند و فقط در این صورت است که مى توانند شادى را در وجود فرزندانشان نیز پرورش دهند.

سیراب نشدن فرزندان از محبت و عاطفه کافی، بی تعادلی روحی و روانی را به دنبال دارد. ناآشنایی خانواده ها با روش های مؤثر تعلیم و تربیت را می توان با آموزش احساس مسئولیت در برابر خود، خانواده، واقع بینی همراه با نگرش مثبت، تقویت روحیه همکاری و کار گروهی، آموزش مهارت های زندگی، تقویت مهارت ادراکی و. به کمک تمامی دست اندرکاران محیط آموزش تا حدود زیادی حل کرد تا در نهایت محیطی شاداب و البته قانونمند ایجاد شود و فرزندانی مفید، هدفمند و کاربردی پرورش یابند.rlm;

مدارس، تامین کننده نیروی کیفی جامعه اند، نه فقط تامین کننده تعداد زیادی نیروی انسانی که به عنوان تحصیل کرده، روانه جامعه می شوند. پس شناسایی و ایجاد زمینه برای رشد خصایل ممتاز بشری، اولین دغدغه دست اندرکاران تعلیم و تربیت در فعالیت های علمی یا فرهنگی است که باید با تمام وجود، خود را وقف ایفای این وظیفه سنگین کنند.

rlm;نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی یک دانش آموز در بعد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی می شود. چنانچه یک بعد از این ابعاد دچار صدمه شود، یا مورد غفلت قرار گیرد، دانش آموز به توانایی ها و شایستگی های کامل دست نخواهد یافت.rlm;

شاد زیستن برای کودک به همان اندازه مهم است که تغدیه خوب، محبت کردن و حفاظت از او اهمیت دارد. زیرا سلامت روحی، روانی و جسمانی او را تامین می کند.

میزان شادی و خنده در مدارس ما بسیار پایین است. در مدرسه خالی از شادی، سخن گفتن از شادی قدری مشکل خواهد بود. یکی از مشکلات هر جامعه، غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه افزایش بیماری های مختلف روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است. زندگی با شادی و نشاط معنا پیدا می کند و در پرتو آن دانش آموزان به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی می توانند پله های ترقی را بپیمایند. جامعه زنده و پویا جامعه ای است که عناصر شادی آفرین در آن فراوان باشد.rlm;

در گذشته به نظر می رسید که وظیفه آموزش و پرورش، تولید عده ای فارغ التحصیل است که فقط بتوانند امرار معاش کنند، اما چنین می نماید که در قرن جدید نظام های آموزش و پرورش این مرحله را پشت سر گذاشته اند و سرلوحه تعلیم و تربیت در یک جمله خلاصه شده است: <<شوق زندگی کردن را به دانش آموزان بیاموزیم>>. پس باید معتقد باشیم که درحقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است.rlm;

در آموزش و پرورش مدرن، افزون بر مهارت های خواندن، حساب کردن و نوشتن، نیازهای جدیدی در قالب کسب مهارت زیستن و حل مسأله و چگونگی رویارویی با چالش های هزاره سوم مطرح شده است. هرگونه ارتباط و تعلیمی که بدون روح تحرک، پویایی و شادی باشد، به شکست منتهی می شود. rlm;

تعریف شادی از دیدگاه روانشناختی rlm;

روانشناسی به نام دیوید مایرز، سلامت روانی فرد را در میزان داشتن سرخوشی فرد می داند و سرخوشی (خوشحالی) را چنین تعریف می کند: <<نوعی احساس امنیت. احساس این که زندگی به طور کلی به خوبی می گذرد>>rlm;.

این حالت خوشی و نشاط،زودگذر نیست و دارای دوام نسبتا پایداری است که بستگی به عوامل متعددی دارد.rlm;

به گفته << مایرز>> خوشحالی به سن یا میزان درآمد، مرد یا زن بودن بستگی ندارد، ولی به بعضی خصوصیات شخصیت فرد و مهارت های او، داشتن روابط نزدیک با دیگران و برخورداری از اعتقادات مذهبی و عمل کردن به آنها مربوط است.rlm;

معلم شاد و با روحیه

اگر قرار باشد روح دانش آموز پرورش و رشد یابد، باید این روند از روح معلم آغاز شود. چنانچه روح معلم افسرده و ناتوان باشد، شانس ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان وجود خواهد داشت.

معلمانی که نمی توانند حضور توانمند خود را هر روز در کلاس درس نمایش دهند، از لحاظ انتقال فکر با دانش آموزان هماهنگ نیستند و برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان آمادگی ندارند. معلم باید با توجه به هرگونه نقص در درک و دریافت دانش آموز، تلاش کند تا توانایی روش های جدید تدریس و گرداندن كلاس را در خود کشف كند.

اگر دانش آموزان آگاه شوند که چه باید بخوانند، چرا باید بخوانند، درسی که می خوانند چه سودی در آینده نزدیک و آینده دور برای آنها دارد و مورد کاربرددرس در جامعه کجاست و چگونه مورد استفاده قرار خواهدگرفت، اهداف برای شان روشن خواهد شد.

باکسب این اطلاعات است که دانش آموز به كلاس، درس و معلم خود رغبت پیدا می كند و محیط كلاس و مدرسه برای او شاد و نشاط آفرین می شود.rlm;

مدرسه نیز خود از یک روح سرشار برخوردار است. این موضوع به ندرت مورد تایید قرار می گیرد. برخی مدرسه را به عنوان یک ماشین یا کارخانه می شناسند.

در حالی كه می توان شرایطی را در مدرسه به وجود آورد كه اجازه پرورش روح را بدهد و ایجاد نشاط كند.

روش هایی برای فعال کردن مدرسه و کلاس در زیر ارائه می شود. امید است که این روش ها باعث شود شوق و انگیزه بیشتری در دانش آموزان به وجود آید.rlm;

برخی از اقدام هایی که کارکنان مدارس می توانند انجام دهندعبارتند از:

- تشخیص اهمیت مطالب غیرکلامی

rlm;-توجه به زیبایی محیط آموزشگاه و کلاس های درس

- نقل داستان هایی درباره مدرسه

- برگـــزاری جشـــن هــا ومراسم مذهبی

rlm;- پرورش روح دانش آموزان

- شناسایی علت ها به جای توبیخ ها

چگونگی ایجاد فضای شادابrlm;

داشتن بهداشت روانی سالم نیازمند رعایت اصولی است که هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد. در واقع شاداب سازی را باید در ابعاد ظاهری و همچنین معنوی جست وجو کرد که هر یک از این موارد شامل بررسی موضوعات و مواردی مهم است که با در نظر گرفتن آن ها می توانیم روان و جسم نوجوان را شاد کنیم. چون نوجوان باید ابتدا از درون وجودش احساس شادمانی داشته باشد و این احساس شادمانی همان حس رضایت از زندگی است که باید در تمامی ابعاد وجودش رخنه کند.rlm;یکی از شاخص های بهداشت روانی احساس رضایت و شادابی است. فردی که احساس می کند نیازهایش بدون برخورد با موانع در حال تامین است، به زندگی خود امید پیدا می كند و به درجه ای از رضایت درونی می رسد که همواره او را شاد نگه می دارد.rlm;

در این حالت فرد به زندگی دیگران علاقه مند می شود و به آنها عشق می ورزد.

احساس رضایت و شادی سبب پیدایش حالات روانی مختلفی می شود که دوستی، عشق، محبت، امید، خوش بینی، همراهی، همدلی و پذیرش از نمونه های آن است.rlm;

rlm; راهکارهای مناسبrlm;

rlm; - تبادل تجربیات موفق مدیران در رابطه با شادسازی مدارسrlm;

rlm;- تغییر در وضع فیزیکی مدارس و توجه به نیازهای دانش آموزان و تنوع برنامه هاrlm;

rlm;- توجه جدی به امور معیشتی و رفاهی معلمان به منظور حضور شاداب تر آن ها در مدارسrlm;

rlm;- بها دادن به دانش آموزان پرتحرک، کنجکاو و پرسشگرrlm;

rlm;- ایجاد فضای سبز و استفاده از رنگ های شاد و جذاب درمحیط مدرسهrlm;

rlm;- شناسایی افراد خلاق و تشویق آنان در زمینه تغییر واصلاح مدارسrlm;

rlm;- ایجاد انگیزه در مدیران برای مطالعه درباره شادی و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

rlm;- توجه به زیبا سازی مدارسrlm;

rlm;- توجه به وضع بهداشت محیط مدرسهrlm;

rlm;- ایجاد فضای مناسب برای تفریحات سالم دانش آموزانrlm;

rlm;- توجه به نیازهای عاطفی، روحی و روانی دانش آموزانrlm;

rlm;- مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسهrlm;

rlm;- استفاده از تابلو ها و پیام های بهداشتی شاد و شعر های شادی آفرین

rlm;- تهیه امکانات و مکان های ورزشی در داخل مدرسه وبیرون از مدرسهrlm;

rlm;- برگزاری جشن ها به مناسبت های مذهبی و اعیاد ملی با کمک دانش آموزانrlm;

rlm;- برگزاری مسابقات ورزشی - تفریحی - علمی در بین مدارس و بین دانش آموزانrlm;

rlm;- برگزاری نمایشگاه نقاشی، شعر، خط و مسابقه قرآن به صورت گروهی

- دعوت از افراد محبوب و موفق دانش آموزان برجسته مثل هنرمندان و ورزشکاران

rlm;- اجرای برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربارrlm;

rlm;- استفاده از مشاوران مجرب و دلسوز برای حل مشکلات تحصیلی و تربیتی دانش آموزانrlm;

rlm;- نمایش فیلم و تئاتر نمایش های عروسکی - موسیقی زنده مورد علاقه دانش آموزان

rlm;- بردن دانش آموزان به موزه، تئاتر، سینما، پارک و اردوگاه با کمک اولیای مدرسه و خانهrlm;

rlm;- تشکیل نمایشگاه کتابrlm;

rlm;- افزایش مدت زنگ های تفریح

rlm;- برگزاری مسافرت ها و اردو های تفریحی - سیاحتی

- تشکیل گروه های درسی با حضور فعال دانش آموزانrlm;

rlm;- کنترل عوامل بازدارنده نشاط و تقویت عوامل تسهیل دهندهrlm;

rlm;- جلوگیری از هر نوع برخورد لفظی و بی احترامی به دانش آموزانrlm;

rlm;- ممنوعیت جدی هر گونه تنبیه بدنی

- پربار شدن ساعات ورزشrlm;

rlm; - پذیرایی در اعیاد و مناسبت های مذهبی و غیرمذهبی

- توجه به وسایل صوتی و تصویری در مدارس مخصوصا کامپیوتر rlm;

منبع: رومه اطلاعات


همه ما می دانیم که هر فردی شیوه خاصی برای درس خواندن و یادگیری دارد. در این مقاله از سایت کوکا می آموزیم کهچگونه درس بخوانیم تا خسته نشویم، بهتر یاد بگیریم و چگونه درس بخوانیم تا فراموش نکنیم و موفق شویم؟

چگونه با انگیزه درس بخوانیم که خسته نشویم؟

جای مناسب برای درس خواندن

اگر می خواهید هنگام درس خواندن خسته نشوید بهتر است یک جای مناسب در اتاق را که آرام و آفتابی است انتخاب کنید و بودن استرس شروع به درس خواندن کنید.

بهترین زمان درس خواندن

بعضی افراد صبح ها را برای درس خواندن انتخاب می کنند و گروهی دیگر شب را ترجیح می دهند، فرقی نمی کند چه زمانی درس می خوانید هر وقت احساس کردید که خسته نیستید و انرژی دارید درس خواند را شروع کنید.

نشستن صحیح برای درس خواندن

خودتان را گول نزنید خوابیدن در رختخواب برای درس خواندن بیشتر شما را خسته می کند و باعث می شود که نتوانید به خوبی درس بخوانید، بهتر است برای درس خواندن از یک میز و صندلی راحت استفاده کنید.

برنامه ریزی برای درس خواندن

یک مشکل رایج در افرادی که سریع از درس خواندن خسته می شوند این است که برای درس خواند برنامه ریزی نمی کنند، قبل از اینکه درس خواندن را شروع کنید برای آن برنامه ریزی کنید تا بتوانید به طور موثر مطالعه کنید.

روش های خلاقانه درس خواندن

یک راه برای لذت بردن از درس خواند استفاده از روش های خلاقانه برای مطالعه می باشد، شما می توانید با تماشای سی دی های آموزشی درس بخوانید.

هوشمندانه درس خواندن

اگر مقاله شما طولانی است و وقت زیادی هم ندارید بهتر است که از نکات مهم آن خلاصه برداری کنید و به این ترتیب بدون اینکه خسته شوید درس بخوانید.

استراحت بین درس خواندن

یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از خسته شدن هنگام درس خواندن این است که پس از هر دو ساعت درس خواندن به مدت 15 دقیقه استراحت کنید.

مواد غذایی مفید برای درس خواندن

در ایام امتحانات برای درس خواندن بهتر است که بیشتر از میوه ها، سبزیجات و آجیل ها استفاده کنید و مصرف مواد غذایی فرآوری شده و هله هوله را کاهش دهید.

داشتن خواب کافی

بیدار بودن در ایام امتحانات یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که دانش آموزان انجام می دهند. خوابیدن به اندازه کافی باعث می شود که بهتر درس بخوانید و زود خسته نشوید، علاوه بر این همه ی مطالبی که خوانده اید را بهتر به خاطر می سپارید.

چگونه برای کنکور درس بخوانیم تا بهتر یاد بگیریم؟

زیر مطالب مهم خط بکشید

خط کشیدن زیر مطالب مهم یکی از ساده ترین روش ها برای یادگیری بهتر می باشد. پیشنهاد ما به شما این است که یک بار کتاب خود را رومه وار بخوانید و در دور بعدی با دقت بیشتر زیر مطالب مهم خط بکشید تا بتوانید به راحتی آن ها را به یاد بیاورید.

یادداشت برداری کنید

یادداشت برداری یکی از بهترین مهارت های درس خواندن محسوب می شود، خلاصه نویسی و یادداشت برداری در کلاس درس باعث می شود که در زمان کمتر مطالب مهم تر را بخوانید و راحت تر به یاد بیاورید.

از فلش کارت استفاده کنید

استفاده از فلش کارت ها یک روش بسیار موثر برای یادگیری بهتر است، اگر در درس های تاریخ، فیزیک، ریاضی، شیمی و جغرافی از فلش کارت استفاده کنید مطالب دشوار را راحت تر یاد می گیرید.

استفاده از فلش کارت ها برای درس خواندن بسیار سرگرم کننده می باشد و علاوه بر این باعث صرفه جویی در زمان می شود.

از خودتان کوییز بگیرید

پس از پایان هر فصل از کتاب یا مقاله می توانید از خودتان کوییز بگیرید تا به این ترتیب نقاط ضعف خود را پیدا کنید و بر روی آن ها بیشتر تمرکز کنید.

با تصاویر درس بخوانید

بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با تصاویر بهتر از متن درس را یاد می گیرند و بیشتر می توانند مفاهیم را حفظ کنند، اگر شما هم از این دست افراد هستید می توانید کمی خلاقیت به خرج دهید و مطالب مهم را با نقاشی کشیدن برای خود یادآوری کنید.

چگونه درس بخوانیم تا بهتر موفق شویم و نمره خوب بگیریم؟

یک درس را حداقل دو بار بخوانید

اگر می خواهید در درس خواندن موفق باشید بهتر است که هر کتاب یا مقاله را حداقل دوبار بخوانید و مرور کنید.

زمان خاصی را برای درس خواندن انتخاب کنید

زمان های خاصی را که بهتر یاد می گیرید و انرژی بیشتری دارید برای درس خواند انتخاب کنید.

هر روز مطالعه کنید

هر روز درس بخوانید، بگذارید درس خواندن جزیی از زندگی روزمره شما شود درست مثل خوردن و خوابیدن، اگر هر روز مطالعه کنید ذهن شما برای درس خواندن آمادگی بیشتری خواهد داشت.

اول مطالب سخت تر را بخوانید

یکی از موثرترین روش های موفق شدن در درس خواندن این است که اول مطالب سخت تر را بخوانید و سپس با آرامش و انرژی ذهنی بیشتر مطالب آسان تر را مطالعه کنید.

قبل از درس خواندن خلاصه نویسی ها را بخوانید

اگر در طول ترم از مطالب مهم یادداشت برداری کنید قبل از امتحان این یادداشت را بخوانید چون ممکن است شامل اطلاعات مهمی برای شما باشند.

از دوستانتان کمک بگیرید

اگر مطلبی را به خوبی درک نمی کنید می توانید از دوستانتان کمک بگیرید.

چگونه بهتر درس بخوانیم که فراموش نکنیم و یادمان نرود؟

قبل از درس خواندن پیاده روی کنید

تحقیقات نشان داده که ورزش می تواند حافظه شما را افزایش دهد، 20 دقیقه قبل از هر بار درس خواندن پیاده روی کنید.

با صدای بلند درس بخوانید

اگر چه ممکن است مسخره به نظر برسد اما درس خواندن با صدای بلند باعث می شود که مطالب را به زودی فراموش نکنید.

مطالب مهم را برای دوستانتان توضیح دهید

بهترین روش برای اینکه بدانیم درس ها را فراموش نکرده ایم این است که آن را برای دوستانمان توضیح دهیم.

فیلم های آموزش ببینید

تماشای فیلم های آموزشی علاوه بر اینکه سرگرم کننده است یک روش موثر برای یادگیری درس و فراموش نکردن آن می باشد.

بین درس خواندن استراحت کنید

پس از هر 2 ساعت درس خواند یک استراحت کوتاه 15 دقیقه ای داشته باشید تا بتوانید مطالب را بهتر یاد بگیرید و فراموش نکنید.

موسیقی گوش کنید

گوش دادن به موسیقی های آرام بخش باعث تقویت حافظه شده و باعث می شود که بهتر درس را یاد بگیرید و به زودی یادتان نرود.

شب قبل از امتحان خوب بخوابید

بیدار ماندن در شب امتحان فقط شما را خسته و کسل می کند، شب امتحان را خوب بخوابید تا مطالبی که خوانده اید به خوبی جذب شود و دیگر یادتان نرود.

با دوستانتان درس بخوانید

درس خواندن در جمع دوستان باعث می شود که بهتر درس را یاد بگیرید و مطالب مهم را به زودی فراموش نکنید.

مدیتیشن کنید

مدیتیشن علاوه بر اینکه باعث یادگیری بهتر می شود، استرس قبل از امتحان را هم کاهش می دهد و باعث بهبود سلامت روحی و جسمی می شود.

روزی چند ساعت درس بخوانیم؟

شما حدود 16 ساعت در روز بیدار هستید، اگر دانش آموز باشید که 2 تا 4 ساعت در کلاس درس هستید، 2-3 ساعت در جمع دوستانتان هستید، 2 ساعت غذا می خورید و 2 ساعت هم به نظافت خود می رسید.

شما فقط 5-8 ساعت در روز برای درس خواندن وقت دارید، می توانید 4 تا 5 ساعت آن را درس بخوانید و 1-3 ساعت آن را برای یادآوری و کوییز گرفتن از خودتان صرف کنید.

آخر هفته ها یا قبل از کنکور که وقت آزاد بیشتری دارید باید بیشتر از روز های معمولی درس بخوانید.

منبع:http://www.coca.ir/


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
سالم زيبا ((خانواده سلامت)) دانلود رایگان فون بک گراند اتلیه کودک و عروس و داماد به خرید مطالب ادبی و فرهنگی مطالب اینترنتی خورشیدِ شب BOOK HEALTH & NUTRITION برنا